Gdańskie Spotkania Literackie

Nagroda im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego przyznawana jest w dwóch kategoriach: za przekład dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej tłumacza. Ustanowiona przez Prezydenta Miasta Gdańska Nagroda jest wyrazem uznania dla zasług i maestrii tłumaczy literatury pięknej. Przekład inicjuje nowe style, wzbogaca polską literaturę, odkrywa dla niej to, czego ona sama nie zdołała jeszcze odkryć.

Nabór zgłoszeń do Nagrody odbywa się co dwa lata (najbliższy: jesienią 2022 roku). Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, szkoły wyższe, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy i tłumacze.

Laureatów wybiera Kapituła Nagrody pracująca w składzie: Carlos Marrodán Casas, Jakub Ekier, Dobromiła Jankowska, Izabela Korybut-Daszkiewicz, Justyna Sobolewska, Marcin Szuster, Anna Wasilewska (Przewodnicząca).

Nagroda za Twórczość Translatorską związana jest z Gdańskimi Spotkaniami Literackimi „Odnalezione w tłumaczeniu” i to właśnie podczas festiwalu poznajemy jej laureatów.

– Nagroda dopełnia ideę festiwalu – mówi Aleksandra Szymańska, Dyrektor IKM – jest ona wyrazem szacunku dla sztuki translatorskiej i zawodu tłumacza, który powinien być odpowiednio honorowany, zarówno w wymiarze prestiżowym, jak i finansowym. Podczas wydarzenia gościć będziemy wybitnych tłumaczy, którzy znajdą się w gronie finalistów nagrody – chcemy ich zaprosić do otwartej dyskusji z gdańską publicznością.

Nagroda ma wymiar finansowy – 30.000 zł w kategorii za przekład jednego dzieła oraz 50.000 zł w kategorii za całokształt twórczości translatorskiej.

Po raz pierwszy Nagrodę przyznano w 2015 r. – laureatką została Maryna Ochab, wybitna tłumaczka z języka francuskiego. W 2017 roku Nagrodę przyznano w dwóch kategoriach: za przekład jednego dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Laureatami zostali: Piotr Paziński, który przetłumaczył z języka hebrajskiego książkę Przypowieść o skrybie i inne opowiadania Szmuela Josefa Agnona (wyd. Nisza) oraz Danuta Cirlić-Straszyńska za całokształt twórczości translatorskiej. Laureaci Nagrody w roku 2019 to Małgorzata Łukasiewicz za całokształt twórczości translatorskiej oraz Marcin Szuster za przekład z języka angielskiego powieści Ostępy nocy Djuny Barnes (wyd. Ossolineum).