Gdańskie Spotkania Literackie

Pasmo warsztatowe 4. edycji "Odnalezione w tłumaczeniu"

Sztuka przekładu dramatów z języka rosyjskiego. Warsztaty mistrzowskie z Agnieszką Lubomirą Piotrowską 

Studentów i doktorantów – przyszłych tłumaczy języka rosyjskiego – zaprosiliśmy do udziału w warsztatach mistrzowskich z wybitną tłumaczką języka rosyjskiego, Agnieszką Lubomirą Piotrowską. Warsztaty poprzedzą festiwal Gdańskie Spotkania Literackie „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Podczas warsztatów zostaną omówione m.in. zagadnienia nowych przekładów klasyki, specyficzne problemy przekładu z języka rosyjskiego na polski, pułapki, które czyhają na tłumaczy. Podczas zajęć uczestnicy będą pracować nad wybranymi fragmentami sztuk Czechowa i omawiać napotkane problemy.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Grupa warsztatowa będzie liczyć maksymalnie 10 osób. Warsztaty będą trwały dwa dni, 10-11 kwietnia 2019 r.

Agnieszka Lubomira Piotrowska jest tłumaczką literatury rosyjskiej, znawczynią teatru i kultury rosyjskiej, kuratorką projektów teatralnych w Polsce i Rosji. Tłumaczyła m.in. powieści Władimira Sorokina, Wiktora Jerofiejewa, dramaturgię klasyczną (Antona Czechowa, Nikołaja Gogola, Michaiła Sałtykowa-Szczedrina, Aleksandra Puszkina) i współczesną (Iwana Wyrypajewa, Nikołaja Koladę, Jewgienija Griszkowca, Wasilija Sigariewa, braci Presniakow, Pawła Priażko i in.).

Laureatka Nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAIKS „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury rosyjskiej na język polski”. Pracowała na filologii rosyjskiej UMCS (katedra literatury rosyjskiej), jako redaktorka w miesięczniku „Literatura na Świecie”, współtworzyła i była dyrektorką artystyczną Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Demoludy w Olsztynie (w latach 2006-2008). Zasiada w jury konkursów dramaturgicznych w Jekaterynburgu, Mińsku i Permie, współpracowała z Instytutem Teatralnym w Warszawie oraz Instytutem Adama Mickiewicza. Jest kuratorką „części wschodniej” na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Konfrontacje” w Lublinie, a także Festiwalu „Da! Da! Da! Współczesny Teatr, Dramat i Performans z Rosji” w Warszawie; autorka idei i kuratorka Festiwalu Kolady w Warszawie.

Rekrutacja zakończona z dniem 8 marca. Informacje dodatkowe: warsztaty@ikm.gda.pl

ZZZ. Warsztaty krytyki przekładu z Tomaszem Swobodą

Na tegoroczną odsłonę warsztatów krytyki przekładu zapraszamy wszystkich chętnych – studentów, czytelników, nauczycieli, lecz także dziennikarzy i blogerów, którzy nie specjalizują się w przekładzie, lecz chcieliby nauczyć się o nim pisać.

Tomasz Swoboda – wykładowca akademicki, tłumacz i krytyk przekładu – poprowadzi warsztaty według specjalnie na tę okazję stworzonej metody ZZZ. Jest ona pozytywnym przekształceniem studenckiej metody trzech Z (zakuć, zdać, zapomnieć), a także komiksowej onomatopei oznaczającej sen i znudzenie.

Z.1: zauważyć

Pierwsza część warsztatów będzie poświęcona pozornie łatwej sztuce zauważania przekładu. Zdawać by się mogło, że istnienie przekładu to oczywista oczywistość. Codzienne doświadczenie przekonuje jednak, że jest inaczej. Spróbujemy przyjrzeć się tej nieobecności, by tym wyraziściej zaakcentować obecność, a następnie zajrzeć w oczy temu (nie)oczywistemu bytowi, jakim jest przekład.

Z.2: zrozumieć

Słowo „tłumaczenie” odnosi się do tekstu, ale także do czynności oraz do sytuacji komunikacyjnej. W drugiej części warsztatów spróbujemy zrozumieć, co dzieje się w tłumaczeniu – w trzech znaczeniach tego słowa. Pomogą nam w tym głosy wybitnych tłumaczy i ich namysł nad sztuką przekładu. Raz jeszcze to, co oczywiste, okaże się nieoczywiste.

Z.3: zrecenzować

Przykłady bywają lepsze i gorsze. Skąd wiadomo, który jest który? Czy da się zauważyć usterki tłumaczenia, nie znając oryginału ani nawet języka, w którym powstał? A kiedy już przekład zauważymy i zrozumiemy, kiedy nauczymy się odróżniać dobry od słabego – jak o tym napisać? W trzeciej części warsztatów zajmiemy się praktyką pisania o przekładzie – tak jak wcześniej, uczyć się będziemy od najlepszych.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy przesłać zgłoszenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na adres warsztaty@ikm.gda.pl.

Pobierz zgłoszenie >>
Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych >>

Plan zajęć:
sobota, 13 kwietnia, godz. 11:oo – 16.00
niedziela, 14 kwietnia, godz. 11:00 – 14:00

Literatura:

  • Jarniewicz, Gościnność słowa: szkice o przekładzie literackim, Kraków 2012.
  • Jarniewicz, Tłumacz między innymi: szkice o przekładach, językach i literaturze, Wrocław 2018.
  • Łukasiewicz, Pięć razy o przekładzie, Kraków – Gdańsk 2017.
  • Pluszka, Wte i wewte: z tłumaczami o przekładach, Warszawa – Gdańsk 2016.
  • Sommer (red.), O nich tutaj (książka o języku i przekładzie), Warszawa 2016.
  • Swoboda, Powtórzenie i różnica. Szkice z krytyki przekładu, Gdańsk 2014.
  • Zaleska, Przejęzyczenie: rozmowy o przekładzie, Wołowiec 2015.