Gdańskie Spotkania Literackie

Małe języki – wielka literatura

Wielka literatura małych języków istnieje w międzynarodowym obiegu dzięki tłumaczom, którzy pełnią nie tylko rolę drugich autorów, lecz nierzadko także agentów, wydawców, promotorów i sprzedawców. To im oraz przekładanym przez nich pisarzom oddamy głos podczas trzeciej edycji Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”, 6–8 kwietnia 2017 r.

Spotkania odbywają się co dwa lata, naprzemiennie z festiwalem Europejski Poeta Wolności. Tematem każdej edycji jest inny, wybrany obszar językowy: w roku 2013 były to języki skandynawskie, w 2015 – język angielski. Tym razem chcemy porozmawiać o wielkiej literaturze, która powstaje w językach pozacentralnych. Choć często wcale nie są one małe, to pisane w nich dzieła zwykle muszą pokonać o wiele więcej przeszkód i barier, żeby trafić do rąk zainteresowanych czytelników, niż książki napisane w językach rangi światowej.

Wraz z gośćmi festiwalu: wybitnymi pisarzami, tłumaczami, specjalistami krytyki przekładu, zastanowimy się nad różnymi wymiarami obiegu dzieł literatur pozacentralnych, zarówno w kontekście wielkich sukcesów, jakie bywają ich udziałem, jak i klęsk, które czasem ponoszą, mimo niewątpliwych walorów literackich. Porozmawiamy o wartości i znaczeniu kultywowania językowej różnorodności, o sposobach na jej podtrzymywanie, o problemach tłumaczenia i popularyzowania literatury pozacentralnej, wielojęzyczności i wielokulturowości.

W trakcie festiwalu wręczona zostanie Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Po raz pierwszy przyznamy ją w dwóch kategoriach: za przekład pojedynczego dzieła oraz za całokształt twórczości. Do 30 listopada trwa nabór kandydatur, szczegóły pod linkiem: nagroda

Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego została ustanowiona przez Prezydenta Miasta Gdańska w 2013 roku. Organizatorem festiwalu jest Instytut Kultury Miejskiej.