Gdańskie Spotkania Literackie

Kontakt

Organizator Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”

Instytut Kultury Miejskiej

Targ Rakowy 11
80-806 Gdańsk
tel. (sekretariat): 58 760 72 16

 

Koordynacja festiwalu, Nagroda Translatorska: 

Dagny Kurdwanowska
dagny.kurdwanowska@ikm.gda.pl
kom. 664 974 921

 

Kontakt dla mediów:

Marta Bańka
marta.banka@ikm.gda.pl
kom. 784 594 003

 

 

 

 

Fundator Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego