Gdańskie Spotkania Literackie

Warsztaty "Odnalezione w tłumaczeniu"

Warsztaty krytyki przekładu dla blogerów i twórców internetowych

Zajęcia odbędą się w dniach 5-6 kwietnia w Gdańsku, a poprowadzą je Magda Heydel – znakomita tłumaczka literatury angielskiej, oraz Dorota Kozicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warsztaty z krytyki przekładu w Gdańsku to 6 godzin zajęć w kreatywnej atmosferze i konsultacje indywidualne. Jeżeli piszesz bloga o literaturze lub publikujesz recenzje w internecie – te warsztaty są dla Ciebie.

Warsztaty są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział w rekrutacji, prześlij recenzję książki w przekładzie oraz krótki list motywacyjny na adres ana.matusevic@ikm.gda.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: do północy 1 marca.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 10 marca.

Magda Heydel – wykłada teorię i praktykę przekładu literackiego na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie kieruje studiami magisterskimi Przekładoznawstwo literacko-kulturowe. Jest współautorką antologii Współczesne teorie przekładu (2009) i Polska myśl przekładoznawcza (2013) oraz redaktorką naczelną czasopisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Ostatnio wydała książkę Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w dziele Czesława Miłosza (2013). Tłumaczy literaturę języka angielskiego, m.in. dzieła Virginii Woolf, Josepha Conrada, Dereka Walcotta, Seamusa Heaneya, a także Roalda Dahla. Jest dwukrotną laureatką nagrody „Literatury na Świecie”.

Dorota Kozicka – krytyczka literacka, wykłada na UJ.  Publikuje m.in. w „Dekadzie Literackiej”, „Odrze”, „Przeglądzie Politycznym”. Autorka  książki Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży.

Przekład literacki z języka francuskiego (wyniki rekrutacji >>)

Zajęcia poprowadzi Jacek Giszczak – znakomity tłumacz literatury francuskiej i frankofońskiej, laureat m.in. Międzynarodowej Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Warsztaty odbędą się w dniach 5-6 kwietnia w Gdańsku i poprzedzą festiwal „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów i doktorantów zainteresowanych przekładem literackim z języka francuskiego. Uczestnicy warsztatów zostali wybrani na podstawie przekładu fragmentu, który można pobrać na stronie odnalezionewtlumaczeniu.pl oraz krótkiego listu motywacyjnego. Rekrutacja zakończona z dniem 3 lutego.

 

Wyniki rekrutacji >>

Jacek Giszczak – tłumacz literatury francuskiej i frankofońskiej, autor powieści i piosenek „z tekstem”, wykonywanych z grupą Man Ro. Ukończył polonistykę na KUL, studiował literaturę współczesną na Uniwersytecie Paris-Sorbonne (Paris IV). Przełożył ponad pięćdziesiąt książek autorów francuskich i frankofońskich (z Afryki i Antyli). Jest laureatem Międzynarodowej Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za przekład książki Jeana Hatzfelda Strategia antylop (2010), Kawalerem Orderu Sztuki i Literatury, przyznanego przez Ministra Kultury i Środków Przekazu Republiki Francuskiej (2015) i laureatem Nagrody „Literatury na Świecie” (2016) za przekład książki Alaina Mabanckou Zwierzenia jeżozwierza.