Gdańskie Spotkania Literackie

Podróż na Wschód

Czwarta edycja Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu” odbędzie się 11 – 13 kwietnia 2019 roku w Gdańsku. Zabierze nas w Podróż na Wschód – spotkania osnute będą wokół literatur i kultur zarówno tuż zza wschodniej granicy Polski, jak i krajów Środkowego i Dalekiego Wschodu. 

Mówimy o przekładzie w ciekawy i różnorodny sposób, pokazujemy go szerokiej publiczności, włączamy do rozmów o literaturze w przekładzie pisarzy, artystów różnych dyscyplin, krytyków literatury, a przede wszystkim – tłumaczy i czytelników.

Czwarta edycja „Odnalezione w tłumaczeniu” to spotkania, które festiwalowa publiczność lubi najbardziej: rozmowy pisarza z tłumaczami czy sparring tłumaczy. Nie zabraknie też zaskakujących formatów i nietypowych realizacji – ćwiczeń dla umysłu i ciała, zgłębiania nowych obszarów okołoprzekładowych. 

Kluczem do programu czwartej edycji Spotkań będzie słowo „podróż”. Tłumacze, nawet jeśli nie opuszczają własnego biurka, są zawsze podróżnikami, a podróżnicy, zwłaszcza ci, którzy biorą do ręki pióro, są tłumaczami. Spory nacisk kładziemy właśnie na ten wymiar przekładu literackiego, a wśród gości znajdą się tłumacze literatur odległych, twórcy reportażu, pisarze-podróżnicy. Spojrzenie na własną kulturę, literaturę i język z zewnątrz zawsze okazuje się doświadczeniem ubogacającym, choć nieraz także trudnym. Podróż i powrót, dwa bieguny doświadczenia tłumaczeniowego w rzeczywistości i w przenośni, stanowić będą osnowę literackiego programu festiwalowych spotkań. 

W trakcie festiwalu wręczona zostanie Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Przyznamy ją w dwóch kategoriach: za przekład jednego dzieła oraz za całokształt twórczości. Nabór zgłoszeń do Nagrody potrwa od 1 października d0 30 listopada 2018 r,  szczegóły pod linkiem: nagroda.