Gdańskie Spotkania Literackie

warsztaty

WARSZTATY DLA TRÓJMIEJSKICH LICEÓW

 

Od najmłodszych lat, od pierwszego spotkania z książką, każdy z nas ma kontakt z przekładem. Zarówno książeczki z obrazkami, które czytali nam rodzice, nasze późniejsze samodzielne już lektury, a także olbrzymia większość książek, które czytaliśmy w szkole, to teksty napisane oryginalnie w obcym języku. Jak to się dzieje, że czytamy je po polsku? Kim jest autor książki, którą ukrywamy pod kołdrą, czy nosimy w plecaku? Czy to tylko ten lub ta, których nazwisko widnieje na okładce? Jak wielu z nas zauważa nazwisko wydrukowane mniejszą czcionką na stronie tytułowej powieści czy tomu wierszy? Te i wiele innych pytań postawiliśmy sobie my, którzy wykonujemy tę niezwykle trudną pracę, tak rzadko dostrzeganą przez czytelników. Jak to zmienić? Jesteśmy przekonani, że, jak wielu innych rzeczy, dostrzegania wartości, a czasem i geniuszu przekładu, oraz jego komentowania i krytykowania należy nauczyć się w szkole. Stąd pomysł na spotkania z młodzieżą szkolną i rozmawiania z nimi o przekładzie literackim.

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

TEMAT LEKCJI: TŁUMACZ

W ramach drugiej edycji Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w dniach 9-11 kwietnia 2015 r., proponujemy cykl lekcji pt. „Temat lekcji: tłumacz”, przygotowany dla gdańskich licealistów, w szczególności tych z humanistycznie sprofilowanych szkół oraz klas realizujących program wielojęzyczny. Lekcje przeprowadzą tłumacze literatury obcej, doświadczeni praktycy i dydaktycy. Celem spotkań jest zapoznanie młodego czytelnika z pracą tłumacza i zwrócenie uwagi na istotę przekładu w kontekście „produktu”, jakim jest książka. To także okazja, by uczniowie spróbowali własnych sił w sztuce przekładu.

Lekcje odbędą się w dniach 8 i 9 kwietnia 2015 r. Udział w lekcjach jest darmowy. Zgłoszenia do konkretnych lekcji prosimy kierować na adres warsztaty@ikm.gda.pl (w tytule maila prosimy wpisać: „Warsztaty dla liceum”).

Wszystkich uczestników lekcji zapraszamy do udziału w spotkaniach w ramach „Odnalezione w tłumaczeniu”.

 

Oferowane lekcje:

Julia Fiedorczuk

Jak przełożyć wiersz polifoniczny? Tłumaczenie ekologiczna poezja Forresta Gandera

Forrest Gander to poeta, który jednocześnie jest geologiem. W jego twórczości liryzm łączy się z naukową precyzją, język intymności z terminami geologicznymi i ekologicznymi, angielski – z hiszpańskim. Gander uważa, że rolą poety jest słuchanie. Poezja nasłuchująca, mieszająca języki i dyskursy wymaga uważnej, często wielokrotnej lektury. Zobaczymy jakim wspaniałym wyzwaniem jest ona dla tłumacza.

Zajęcia rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia do ekopoezji, a w szczególności do ekologicznej poetyki Forresta Gandera. Następnie przeczytamy wspólnie kilka fragmentów wierszy i spróbujemy przetłumaczyć na polski.

 

Piotr Paziński

Księga liter. Mistyczny alef-bet Lawrence’a Kushnera. Jak czytać i przekładać na polski angielski esej o hebrajskim alfabecie? Krok pierwszy: litera alef

Księga liter, w Stanach Zjednoczonych opublikowana po raz pierwszy w 1975 roku, formą nawiązuje do Talmudu i innych ksiąg religijnych, treścią – do wielowiekowej spuścizny żydowskiej mistyki. Przeznaczona pierwotnie dla Żydów, którzy niewiele wiedzieli o tradycji przodków, szybko stała się bestsellerem. Jedni czytają ją jako podręcznik hebrajskiej kaligrafii, inni widzą w niej traktat kabalistyczny albo opowieść o chasydzkim folklorze.

 

Krzysztof Umiński

Czemu indyjska wieśniaczka mówi jak mistrz Yoda? O tłumaczeniu anglojęzycznej prozy indyjskiej na przykładzie Delikatnej równowagi Rohintona Mistry’ego

Europejski tłumacz przystępujący do przekładu anglojęzycznej powieści indyjskiej przypomina mi podróżnego, który po ośmiu godzinach lotu z Monachium czy Brukseli wysiada na lotnisku w Bombaju. Otaczają go nowe nazwy, imiona, przedmioty. W restauracji tępo gapi się w kartę dań. Wokół miliony ludzi mówią po angielsku, ale trudno mu cokolwiek pojąć: wymowa jest obca, wyrazy staroświeckie, jakby wyjęte z Szekspira czy Dickensa, inne zapożyczone z hindi, marathi albo bengalskiego. Tłumacz-podróżny musi odnaleźć się w tym gąszczu, a potem wrócić do swoich i opowiedzieć im historię.

 

Przebieg lekcji:

Każda lekcja trwa 1,5 godziny (dwie godziny lekcyjne). Warsztat składa się z półgodzinnej pogadanki tłumacza na temat zawodu, swoich dokonań oraz jest krótkim wprowadzeniem do historii przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego. Kolejne pół godziny to warsztat przygotowany dla tłumaczy. Ostatnie 30 minut przeznaczone jest na rozmowę z uczniami na temat warsztatu, podsumowania, pytania, refleksje.

 

Dokument do pobrania: informacja o warsztatach dla liceów

 

______________

 

WARSZTATY TŁUMACZENIA WSPÓŁCZESNEGO DRAMATU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

UWAGA: nabór na warsztaty został zamknięty

Instytut Kultury Miejskiej w ramach Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” organizuje warsztaty tłumaczenia współczesnego dramatu. Zajęcia przeznaczone są dla osób zajmujących się przekładem z języka angielskiego, żywo zainteresowanych teatrem i posiadających wiedzę na jego temat.

Warsztaty odbędą się w Gdańsku, w dniach 7-9 kwietnia 2015 r. Pokieruje nimi Małgorzata Semil. Przez trzy dni niewielka grupa uczestników pracować będzie nad przekładem fragmentów sztuki. Gotowy przekład zostanie zaprezentowany w formie czytania scenicznego i omówiony z uczestniczącymi w nim aktorami.

Warsztaty są bezpłatne i otwarte dla wszystkich (kandydaci nie muszą legitymować się określonym wiekiem czy wykształceniem kierunkowym). O przyjęciu decydować będą próbki przekładu fragmentów sztuki, które pobrać można tu: fragment sztuki_warsztaty przekładu (prosimy o przekład tekstu zaznaczonego żółtym kolorem). Zainteresowanych prosimy o nadesłanie przekładu, listu motywacyjnego oraz krótkiego CV na adres: warsztaty@ikm.gda.pl do 6 marca 2015 r.
Wyniki naboru ogłoszone zostaną 16 marca.

Małgorzata Semil – tłumaczka, absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przez szesć lat prowadziła seminarium „tłumaczenie dla teatru”. Od 1966 r. związana z miesięcznikiem „Dialog”, w latach 1995-2006 była kierownikiem literackim Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. Zajmuje się krytyką teatralną i tłumaczeniem utworów dramatycznych. Przetłumaczyła na język polski kilkadziesiąt sztuk autorów angielskich, amerykańskich, australijskich, afrykańskich, kanadyjskich i irlandzkich.

 

__________

 

WARSZTATY TŁUMACZENIA LITERATURY ANGLOJĘZYCZNEJ NA JĘZYK POLSKI Z AGNIESZKĄ POKOJSKĄ

(UWAGA: nabór na warsztaty został zamknięty)

Instytut Kultury Miejskiej w ramach Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” organizuje warsztaty dla tłumaczy literatury anglojęzycznej na język polski.
Warsztaty odbywać się będą w Gdańsku w trzech sześciogodzinnych sesjach w dniach: 17 stycznia, 21 lutego, 21 marca 2015 r.. Niewielką grupą warsztatową, która pracować będzie nad przekładem wybranego tekstu pokieruje tłumaczka Agnieszka Pokojska.

Warsztaty są bezpłatne i otwarte dla wszystkich. O przyjęciu decydują próbki przekładu fragmentu opowiadania pt. „Diamonds” Colina Barreta, który dostępny jest TU – zainteresowanych prosimy o przetłumaczenie tekstu znajdującego się na stronach 4 i 5 od zdania „Mellick was seventy.” do słów „a pliancy, that just then appealed”. Przekład wraz z krótkim CV prosimy przesłać na adres warsztaty@ikm.gda.pl do 25 listopada 2014. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach ogłoszona zostanie w drugiej połowie grudnia 2014. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na podany adres e-mail.

Agnieszka Pokojska, z wykształcenia anglistka, zajmuje się przekładem w teorii i praktyce. Prowadzi zajęcia z tłumaczenia w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Podyplomowym Studium dla Tłumaczy Literatury przy Katedrze UNESCO UJ oraz w krakowskiej Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Ostatnio prowadziła warsztaty z przekładu literackiego w University of East Anglia w Norwich.
Jako tłumaczka współpracuje z kwartalnikiem „Zeszyty Literackie” i wieloma polskimi wydawnictwami. Przekłada literaturę piękną, eseistykę i non-fiction. W roku 2014 ukazały się w jej przekładzie Księżyce Jowisza Alice Munro, Wolność i łaska. Rozważania o Szekspirze Petera Brooka oraz Czy zawsze będziesz mnie kochać? I inne opowiadania Joyce Carol Oates.

 

facebookcover-3(2)