Gdańskie Spotkania Literackie

Zespół projektu

Magda Heydel (współautorka programu Spotkań)
Wykłada teorię i praktykę przekładu literackiego na Wydziale Polonistyki UJ, jest kierownikiem Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Literatury i redaktorką naczelną czasopisma „Przekładaniec” poświęconego zagadnieniom translatologii. Ostatnio wydała Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w dziele Czesława Miłosza oraz antologię Polska myśl przekładoznawcza (z P. Bukowskim). Tłumaczy literaturę języka angielskiego, m.in. Virginię Woolf, Josepha Conrada, Dereka Walcotta i Seamusa Heaneya. Laureatka nagrody Literatury na Świecie za przekład prozy.

Urszula Kropiwiec  (współautorka programu Spotkań)
Menedżerka kultury i tłumaczka z języka hiszpańskiego. W latach 1999 – 2014 kierowała przedstawicielstwem Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury Pro Helvetia w Europie Środkowo-Wschodniej. Opublikowała przekłady autobiografii Rainalda Arenasa „Zanim zapadnie noc” i dwóch książek innego kubańskiego dysydenta, Guillerma Cabrery Infante, „Ona śpiewała bolera” i „Moja wina, bo tańczyłem cza-czę”. Prowadziła zajęcia warsztatowe z przekładu literackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie także współorganizowała konferencje translatologiczne „Między oryginałem a przekładem” i była współredaktorką serii pod tym samym tytułem.

Justyna Czechowska  (współautorka programu Spotkań)
Literaturoznawczyni, animatorka kultury, tłumaczka ze szwedzkiego i norweskiego, autorka artykułów, antologii i wywiadów. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Badań Literackich i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Pracowała między innymi jako nauczycielka kreatywnego pisania i agentka literacka. Swoje przekłady publikowała w czasopismach w Polsce i w Skandynawii. Przełożona przez nią książka Kristin Berget „Der ganze Weg” była nominowana w drugiej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności. Wraz z Piotrem Kieżunem prowadzi debaty na Poddaszu Kultury Liberalnej zatytułowane „Piątek: literatura!”. Od 2009 roku związana z Duńskim Instytutem Kultury, a od 2014 także z wydawnictwem Marginesy.

Aleksandra Szymańska (pomysłodawczyni idei Spotkań, współautorka koncepcji)
Managerka kultury, animatorka, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej. Współautorka koncepcji gdańskiej kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury „Wolność kultury. Kultura wolności”. Dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej realizującego projekty społeczno-kulturalne, artystyczne, wydawnicze i badawcze w ramach Obserwatorium Kultury. Członkini zespołu ds. miejskich polityk kulturalnych przy Narodowym Centrum Kultury.

fot. Renata Dąbrowska

Ola Halicka (producentka Spotkań)
Animatorka kultury, absolwentka slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego (specjalizacja literaturoznawcza). W latach 2005-2011 związana z Nadbałtyckim Centrum Kultury oraz trójmiejskimi organizacjami pozarządowymi, w ramach których realizowała międzynarodowe projekty filmowe, muzyczne, teatralne. W latach 2010-2012 mieszkała w Belgradzie, gdzie zajmowała się m.in. tłumaczeniami. Od 2012 roku współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej, dla którego realizuje projekty o charakterze literackim.

fot. Renata Dąbrowska