Idea

Gdańskie Spotkania Literackie „Odnalezione w tłumaczeniu” to wyjątkowy – bo poświęcony przede wszystkim sztuce translacji – festiwal literacki. Do rozmów o literaturze i przekładzie zapraszamy najlepszych pisarzy, tłumaczy literatury, krytyków oraz czytelników z całej Polski.

Spotkania dają możliwość spojrzenia na literaturę z nieco innej perspektywy, są punktem wyjścia do rozmów o świecie i dynamice zachodzących w nim zmian. Przekład, o którym mówimy, to z jednej strony intymna konfrontacja z tekstem, z drugiej zaś sposób budowania relacji między ludźmi, kulturami i gatunkami sztuki.

Piąta edycja Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu” odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2021 roku w formule online. Podczas festiwalu wręczona zostanie Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej „Odnalezione w tłumaczeniu” odbywają się co dwa lata, naprzemiennie z festiwalem Europejski Poeta Wolności. Tematem przewodnim każdej kolejnej edycji jest wybrany obszar językowy. W roku 2013 były to języki skandynawskie, w 2015 język angielski, w 2017 program skupiony był wokół małych języków, a w 2019 roku wybraliśmy się w podróż na wschód. W 2021 roku w sposób szczególny skupimy się na języku hiszpańskim.

Autorkami programu Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu” są (od prawej na zdjęciu) Magda Heydel, tłumaczka z języka angielskiego, kierownik studiów magisterskich Przekładoznawstwo literacko-kulturowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i redaktor naczelna pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”, Urszula Kropiwiec, menedżerka kultury i tłumaczka z języka hiszpańskiego,  Justyna Czechowska, literaturoznawczyni, tłumaczka ze szwedzkiego i norweskiego, prezeska Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, oraz Aleksandra Szymańska, pomysłodawczyni idei Spotkań, animatorka, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej.