Gdańskie Spotkania Literackie

2017

Trzecia edycja festiwalu Odnalezione w Tłumaczeniu odbędzie się 6-8 kwietnia 2017 r. w Gdańsku.