Gdańskie Spotkania Literackie

Zespół projektu

Magda Heydel (współautorka programu Spotkań)

Wykłada teorię i praktykę przekładu literackiego na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie kieruje studiami magisterskimi Przekładoznawstwo literacko-kulturowe. Jest współautorką antologii Współczesne teorie przekładu (2009) i Polska myśl przekładoznawcza (2013) oraz redaktorką naczelną czasopisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Ostatnio wydała książkę Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w dziele Czesława Miłosza (2013). Tłumaczy literaturę języka angielskiego, m.in. dzieła Virginii Woolf, Josepha Conrada, Dereka Walcotta, Seamusa Heaneya, a także Roalda Dahla. Jest dwukrotną laureatką nagrody „Literatury na Świecie”.

Urszula Kropiwiec (współautorka programu Spotkań)

Menedżerka kultury i tłumaczka z języka hiszpańskiego. Vice-dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. W latach 1999 – 2014 kierowała przedstawicielstwem Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury Pro Helvetia w Europie Środkowo-Wschodniej. Opublikowała przekłady autobiografii Rainalda Arenasa Zanim zapadnie noc i dwóch książek innego kubańskiego dysydenta, Guillerma Cabrery Infante, Ona śpiewała bolera i Moja wina, bo tańczyłem cza-czę. Prowadziła zajęcia warsztatowe z przekładu literackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie także współorganizowała konferencje translatologiczne „Między oryginałem a przekładem” i była współredaktorką serii pod tym samym tytułem.

Justyna Czechowska (współautorka programu Spotkań)

Literaturoznawczyni, animatorka kultury, tłumaczka ze szwedzkiego i norweskiego, autorka artykułów, antologii i wywiadów. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Badań Literackich i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Pracowała między innymi jako nauczycielka kreatywnego pisania i agentka literacka. Swoje przekłady publikowała w czasopismach w Polsce i w Skandynawii. Przełożona przez nią książka Kristin Berget Der ganze Weg była nominowana w drugiej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności. Tłumaczka Tove Jansson i Idy Linde. Wraz z Piotrem Kieżunem prowadzi debaty na Poddaszu Kultury Liberalnej zatytułowane „Piątek: literatura!”.

Aleksandra Szymańska (pomysłodawczyni idei Spotkań, współautorka koncepcji)

Managerka kultury, animatorka, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej. Współautorka koncepcji gdańskiej kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury „Wolność kultury. Kultura wolności”. Dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej realizującego projekty społeczno-kulturalne, artystyczne, wydawnicze i badawcze w ramach Obserwatorium Kultury. Członkini zespołu ds. miejskich polityk kulturalnych przy Narodowym Centrum Kultury.

Fot. Renata Dąbrowska

Bartosz Więcławski (producent)

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2011 roku związany z Instytutem Kultury Miejskiej, gdzie zajmuje się m.in. produkcją wydarzeń w przestrzeni publicznej.

Fot. Renata Dąbrowska

Ana Matusevič

Absolwentka filologii rosyjskiej i politologii na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła studium Zarządzania organizacjami pozarządowymi w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wcześniej tłumaczka i koordynatorka projektów skierowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, obecnie zajmuje się promocją i organizacją wydarzeń literackich w Instytucie Kultury Miejskiej.

Fot. Renata Dąbrowska