Gdańskie Spotkania Literackie

Nagroda za całokształt twórczości translatorskiej

W czwartej edycji Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego nagroda za całokształt twórczości została przyznana Annie Przedpełskiej-Trzeciakowskiej za przekłady z literatury angielskiej i amerykańskiej.

Kapituła Nagrody w składzie  Carlos Marrodán Casas, Jakub Ekier, Dobromiła Jankowska, Izabela Korybut-Daszkiewicz, Justyna Sobolewska, Marcin Szuster, Anna Wasilewska (Przewodnicząca) w następujący sposób uzasadniła wybór:

Anna Przedpełska-Trzeciakowska tłumaczyła zarówno prozę, jak i dramat. Udzieliła głosu wielu pisarkom i pisarzom należącym do klasyki angielskiej, wśród których znaleźli się Jane Austen, Charles Dickens, Joseph Conrad, George Eliot. A także T. S. Eliot, Doris Lessing, Alice Munro. Do jej najświetniejszych osiągnięć należy przekład powieści Williama Faulknera Wściekłość i wrzask.

Potrafiła zachować odrębność dykcji każdego z tłumaczonych pisarzy, przenieść do polszczyzny barwy i smaki poszczególnych utworów, oddać realia historyczne, społeczne i obyczajowe, umiejętnie posługiwać się stylizacją językową. Jest także autorką napisanych z epickim oddechem biografii Jane Austen i rodziny Brontë.

 

Anna Przedpełska-Trzeciakowska urodziła się w 1927 roku w Warszawie. Od 1943 walczyła w szeregach Armii Krajowej, gdzie ukończyła kursy sanitarne. Podczas Powstania Warszawskiego pracowała jako sanitariuszka (szpital polowy na Pięknej 24). Ukończyła szkołę im. Cecylii Plater-Zyberkówny, następnie zaś studia z zakresu filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim (1945–1950). Po studiach rozpoczęła pracę w wydawnictwie Czytelnik, następnie pracowała jako freelancer, przygotowując przekłady klasyki  angielskiej i współczesnej prozy amerykańskiej. Od 17 grudnia 1981 roku pracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Uwięzionym i Ich Rodzinom. Członek PEN Clubu, Związku Literatów Polskich (w nim współtwórca i Przewodnicząca Klubu Tłumaczy), a następnie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Przez trzy kadencje członek Zarządu PEN, kierownik Writers in Prison Committee.
Żona prof. Witolda Trzeciakowskiego, ekonomisty, ministra w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Fot. Norbert Florkiewicz