Gdańskie Spotkania Literackie

Europejski Poeta Wolności otwiera nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu. Ciekawa propozycja dla tłumaczy i tłumaczek poezji

Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej ogłosiły otwarty nabór zgłoszeń do 9. edycji Nagrody Europejski Poeta Wolności. W cyklu 2024-2026 organizatorzy czekają na propozycje skoncentrowane wokół twórczości żyjących poetów i poetek tworzących w językach angielskim, duńskim oraz farerskim, greckim, litewskim, rumuńskim i włoskim. Nabór trwa do 30 września 2024 roku. 

 

Nagroda przyznawana jest od 2010 roku poetom i poetkom europejskim oraz ich tłumaczom i tłumaczkom na język polski. Spośród otrzymanych zgłoszeń Jury Nagrody wybierze maksymalnie sześcioro finalistów. Zbiory wierszy nominowanych twórców w przekładzie na język polski zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej Europejski Poeta Wolności – Nominacje. Laureatów Nagrody poznamy wiosną 2026 roku. Nagrodzony poeta lub poetka otrzyma statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 100 tys. zł, a tłumacz, tłumaczka lub tłumacze wyróżnionego tomu – statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł.
Wolność zaadresowaną w nazwie nagrody rozumiemy jako odwagę przekraczania granic – kulturowych, językowych i politycznych. To postawa, która pozwala na sprzeciw wobec zastałych form i proponuje świeże wizje i perspektywy.

 

Kto może zostać zgłoszony do Nagrody
Do Nagrody mogą być zgłaszani żyjący poeci i poetki pochodzący z Europy lub mieszkający w Europie, rozumianej według kryteriów geograficznych. W tej edycji czekamy na zgłoszenia autorów i autorek tworzących w językach angielskim, duńskim oraz farerskim, greckim, litewskim, rumuńskim i włoskim (oraz we wszystkich ich istniejących formach, dialektach lub gwarach). Zgłoszenie może dotyczyć konkretnego, niepublikowanego dotąd w przekładzie na język polski tomu wierszy lub odnosić się do autorskiego wyboru utworów.

Kto może zgłosić poetę/poetkę do Nagrody
Zgłoszenia do konkursu przesyłać mogą wyłącznie tłumacze i tłumaczki, którzy, w wypadku otrzymania nominacji, podejmą się przekładu na język polski twórczości zaproponowanych autorów/autorek. Tłumaczenia mogą być wykonane przez jedną osobę lub przez utworzony na potrzebę zadania zespół. Każdy tłumacz/tłumaczka/zespół ma prawo zgłosić w danej edycji Nagrody tylko jednego poetę/poetkę.

Zgłoszenie do Nagrody powinno zawierać:
– wybór 5 do 8 wierszy w przekładzie na język polski,
– biogram zgłaszanego poety/poetki w języku polskim,
– kilkuzdaniową rekomendację zgłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem idei Nagrody,
– pisemne, w tym e-mailowe, zobowiązanie tłumacza/tłumaczki do przygotowania wyboru wierszy i przetłumaczenia go na język polski osobiście lub w utworzonym przez siebie zespole (w przypadku uzyskania nominacji),
– dane kontaktowe zgłaszanego poety/poetki,
– pisemną, w tym e-mailową, zgodę poety/poetki na udział w procedurze konkursowej oraz, w przypadku uzyskania nominacji, na wydanie książki z wyborem jego/jej wierszy w polskim przekładzie w ramach serii Europejski Poeta Wolności – Nominacje,
– dane kontaktowe tłumacza/tłumaczki oraz jego/jej zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej procedury konkursowej,
– biogram tłumacza/tłumaczki.

Termin i sposób przesyłania zgłoszeń
Termin naboru zgłoszeń mija 30 września 2024 roku.
Kompletne zgłoszenia należy przesłać do Biura Nagrody mieszczącego się w Instytucie Kultury Miejskiej. Można to zrobić na dwa sposoby:
– mailowo na adres: europejskipoetawolnosci@ikm.gda.pl
– lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Kultury Miejskiej, Targ Rakowy 11, 80-806 Gdańsk (z dopiskiem „Zgłoszenie do Nagrody EPW”). W przypadku nadsyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu Instytutu Kultury Miejskiej.

Niezbędne dokumenty i informacje znajdują się w ogłoszeniu o otworciu naboru (klik).

 

Dotychczasowi laureaci i laureatki Nagrody:
Monika Herceg „Okres ochronny.” (2024), przekład z jęz. chorwackiego Aleksandra Wojtaszek;
Marianna Kijanowska „Babi Jar. Na głosy” (2022), przekład z jęz. ukraińskiego Adam Pomorski;
Luljeta Lleshanaku „Woda i węgiel” (2022), przekład z jęz. albańskiego Dorota Horodyska;
Sinéad Morrissey „O równowadze” (2020), przekład z jęz. angielskiego Magda Heydel;
Linda Vilhjálmsdóttir „Wolność” (2018), przekład z jęz. islandzkiego Jacek Godek;
Ana Blandiana „Moja ojczyzna A4” (2016), przekład z jęz. rumuńskiego Joanna Kornaś-Warwas
Dorta Jagić „Kanapa na rynku” (2014), przekład z jęz. chorwackiego Małgorzata Wierzbicka;
Durs Grünbein „Mizantrop na Capri” (2012), przekład z jęz. niemieckiego Tomasz Kopacki;
Uładzimir Arłow „Prom przez kanał La Manche” (2010), przekład z jęz. białoruskiego Adam Pomorski.

Fundatorem Nagrody jest Miasto Gdańsk.
Organizatorem Nagrody jest Instytut Kultury Miejskiej.