Gdańskie Spotkania Literackie

Nabór do Nagrody Translatorskiej im. T. Boya-Żeleńskiego

Do 30 listopada wydawnictwa, instytucje kultury, redakcje periodyków, szkoły wyższe, krytycy czy tłumacze mogą zgłaszać najciekawsze przekłady z języków obcych na język polski do Nagrody za Twórczość Translatorską. Nagroda wręczana jest w dwóch kategoriach: za przekład jednego dzieła (publikacja książki między 1 grudnia 2020 a 30 listopada 2022) oraz za całokształt twórczości i wynosi odpowiednio 30 000 zł oraz 50 000 zł.  

Ustanowiona przez Prezydenta Miasta Gdańska Nagroda zostanie przyznana po raz piąty. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla zasług i maestrii tłumaczy literatury pięknej – przekład inicjuje nowe style, wzbogaca polską literaturę, odkrywa dla niej to, czego ona sama nie zdołała jeszcze odkryć.  

Skład Kapituły Nagrody 2023: Carlos Marrodán Casas, Anna Korzeniowska-Bihun, Piotr Paziński, Julia Różewicz, Anna Wasilewska.

Gala Nagrody Translatorskiej im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w 2021 roku.

Nagroda związana jest z Gdańskimi Spotkaniami Literackimi Odnalezione w Tłumaczeniu organizowanymi przez Instytut Kultury Miejskiej i to właśnie podczas festiwalu poznajemy jej laureatów. Najbliższa edycja wydarzenia odbędzie się 20-22 kwietnia 2023 r.  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2022 roku, decyduje data doręczenia zgłoszenia do Instytutu Kultury Miejskiej.

Regulamin Nagrody i więcej informacji o formalnościach dostępne jest pod adresem: https://odnalezionewtlumaczeniu.pl/regulamin.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretarz Nagrody Ana Matusevič pod adresem mailowym:  nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl