Gdańskie Spotkania Literackie

Trwa nabór w Konkursie Nagrody Translatorskiej im. T. Boya-Żeleńskiego

Do 30 listopada trwają zgłoszenia do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w dwóch kategoriach: za przekład dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Kto zdobędzie statuetkę oraz odpowiednio 30 000 zł oraz 50 000 zł dowiemy się 17 kwietnia 2021 r. podczas gali towarzyszącej Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu”. 

– Piąta edycja „Odnalezione w tłumaczeniu”, jaką przygotowujemy na kwiecień 2021 roku, to spotkania, które festiwalowa publiczność lubi najbardziej: rozmowy pisarza z tłumaczami czy sparring tłumaczy. Proponujemy Zaprosimy na edycję Fantastyczną, której kluczem do programu będzie słowo „wyobraźnia”. Nie zabraknie też zaskakujących formatów i nietypowych realizacji, zgłębiania nowych obszarów około przekładowych. Rozmawiamy o przekładzie w różnorodny sposób. Pokazujemy go szerokiej publiczności, włączamy do rozmów o literaturze w przekładzie pisarzy, artystów różnych dyscyplin, krytyków literatury, a przede wszystkim – tłumaczy i czytelników – mówi Ana Matusevic z Instytutu Kultury Miejskiej. 

W trakcie festiwalu wręczona zostanie Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Przyznana będzie w dwóch kategoriach: za przekład jednego dzieła oraz za całokształt twórczości. Kandydatów do nagrody za przekład pojedynczego dzieła (książki lub cyklu) opublikowanego w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. oraz do nagrody za całokształt twórczości (bez ograniczeń czasowych w zakresie daty publikacji) wraz z uzasadnieniem zgłaszać mogą wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, stowarzyszenia i związki twórcze, tłumacze, pisarze, krytycy literaccy czy media o charakterze literackim. 

Patron Nagrody, Tadeusz Boy-Żeleński, był przede wszystkim tłumaczem literatury – wprowadził do kanonu polskich lektur liczne dzieła przetłumaczone z języka francuskiego (m.in. Moliera, Pascala, Woltera, Diderota), krytykiem literackim i teatralnym, pisarzem, eseistą, ale także działaczem społecznym, z wykształcenia lekarzem, który propagował świadome macierzyństwo i edukację seksualną. Swoje poglądy spisał w zbiorze felietonów “Piekło kobiet” w 1930 roku. Zginął w 1941 roku we Lwowie.  

Szczegółowy regulamin znajduje się na: http://odnalezionewtlumaczeniu.pl/regulamin

Po raz pierwszy Nagrodę za Twórczość Translatorską przyznano w 2015 r. – laureatką została wtedy Maryna Ochab, wybitna tłumaczka z języka francuskiego. W 2017 roku nagrodę przyznano już w dwóch kategoriach: za przekład jednego dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Laureatami zostali: Piotr Paziński, który przetłumaczył z języka hebrajskiego książkę Przypowieść o skrybie i inne opowiadania Szmuela Josefa Agnona (wyd. Nisza) oraz Danuta Cirlić-Straszyńska, tłumacząca głównie literaturę z obszaru krajów byłej Jugosławii, a za całokształt twórczości translatorskiej. Laureaci Nagrody w roku 2019 to Małgorzata Łukasiewicz, za całokształt twórczości translatorskiej z języka niemieckiego oraz Marcin Szuster za przekład z języka angielskiego powieści Ostępy nocy Djuny Barnes (wyd. Ossolineum). 

Organizatorem Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu” jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.  

Kontakt: ana.matusevic@ikm.gda.pl