Gdańskie Spotkania Literackie

Tłumacz między innymi. Szkice Jerzego Jarniewicza

Nakładem Wydawnictwa Ossolineum ukazała się nowa książka traktująca o przekładzie – Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze autorstwa Jerzego Jarniewicza. Punktem wyjścia tej książki jest teza o nieprzekładalności literatury – nieprzekładalności, która, paradoksalnie, zostaje uznana za rację bytu przekładu.

Jarniewicz rozwija koncepcję autorskiego, twórczego charakteru pracy tłumacza, występującego w wielu rolach: pisarza, antologisty, krytyka, popularyzatora. Stawia nieoczywiste pytania o to, czy tłumacze mogą sobie pozwolić na czułość albo czy wolno im kłamać. Pyta o granicę, za którą przekład staje się plagiatem, o miejsce kobiet w przekładzie literackim i o sens tłumaczenia na współczesną polszczyznę dawnej literatury polskiej.

Klamrę książki tworzą dwa bardziej osobiste szkice, w których autor odsłania tajniki własnej pracy i kreśli swój pisarski życiorys, dziękując mistrzom i przywołując nazwiska młodych adeptów translatorskiej sztuki.

Na łamach Dwutygodnika można przeczytać jeden ze szkiców, „Syzyf zwycięzca”, który później, w rozszerzonej postaci wszedł do książki Jarniewicza. Z tekstem tym polemizuje (również w Dwutygodniku) Rafał Lisowski, tłumacz literatury pięknej, reportaży, thrillerów oraz książek dla dzieci i młodzieży. Dyskusja tłumaczy przybliża ciekawe wątki poruszane przez Jarniewicza w jego książce i zachęca do zapoznania się z całością.