Gdańskie Spotkania Literackie

Nabór zgłoszeń do Nagrody Translatorskiej otwarty!

Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Nagroda zostanie wręczona w dwóch kategoriach: za przekład dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Kto zdobędzie statuetkę oraz odpowiednio 30 000 zł oraz 50 000 zł dowiemy się 11-13 kwietnia 2019 r. podczas Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w Tłumaczeniu”.

Po raz pierwszy Nagrodę przyznano w 2015 r. – laureatką została Maryna Ochab, wybitna tłumaczka z języka francuskiego. W 2017 roku Nagrodę przyznano w dwóch kategoriach: za przekład jednego dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Laureatami zostali: Piotr Paziński, który przetłumaczył z języka hebrajskiego książkę Przypowieść o skrybie i inne opowiadania, Szmuela Josefa Agnona (wyd. Nisza) oraz Danuta Cirlić-Straszyńska za całokształt twórczości translatorskiej.

W roku bieżącym do Nagrody należy zgłaszać kandydatów, których przekład dzieła (książki lub cyklu) został opublikowany w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r. Natomiast w kategorii za całokształt twórczości nie ma ograniczeń czasowych w zakresie daty publikacji. Swoje propozycje mogą nadsyłać wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze, członkowie Kapituły Nagrody.

W Kapitule Nagrody zasiadają: Joanna Kornaś-Warwas, Piotr Paziński, Julia Różewicz, Justyna Sobolewska, Tomasz Swoboda, Ryszard Turczyn, Anna Wasilewska (przewodnicząca Kapituły).

Nagroda związana jest z Gdańskimi Spotkaniami Literackimi „Odnalezione w tłumaczeniu”, które odbywają się w Gdańsku od 2013 roku. Fundatorem Nagrody jest Miasto Gdańsk, jej partnerem i organizatorem  towarzyszącego festiwalu literackiego jest Instytut Kultury Miejskiej. Patronem Nagrody jest Tadeusz Boy-Żeleński, tłumacz literatury francuskiej, nazwany przez Jana Błońskiego „Szekspirem przekładu”, lekarz, historyk i krytyk literacki i teatralny, publicysta społeczny i pisarz.

Informacje o zgłoszeniach:

Zgłoszenia do Nagrody należy nadsyłać na adres: Instytut Kultury Miejskiej, 80-830 Gdańsk, Długi Targ 39/40 z dopiskiem „Nagroda za Twórczość Translatorską”. Dodatkowych informacji udziela sekretarz Nagrody, Ana Matusevic: tel. 664 975 905 lub sekretariat IKM: telefon 58 7607216, e-mail: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl.

Terminy:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 roku (data stempla pocztowego).
Lista tłumaczy nominowanych do Nagrody w kategorii za przekład jednego dzieła ogłoszona zostanie w lutym 2019 r.
Laureatów Nagrody poznamy podczas Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, które odbędą się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Gdańsku.

Regulamin Nagrody >>