Gdańskie Spotkania Literackie

Polsko-Niemieckie Warsztaty Translatorskie Vice Versa – nabór!

Zdjęcie: Kiwihug / Unsplash

Do 15 września trwa nabór zgłoszeń na Polsko-Niemieckie Warsztaty Translatorskie w ramach programu ViceVersa w Gdańsku. Będzie to ósma edycja projektu, warsztaty adresowane są do tłumaczy przekładających literaturę niemieckojęzyczną na polski i polską na niemiecki. Udział w warsztatach jest bezpłatny, rekrutacja odbywa się na zasadach konkursu. 

Polsko-Niemieckie Warsztaty Translatorskie organizowane są w ramach programu ViceVersa, utworzonego przez fundusz Deutscher Übersetzerfonds i fundację Robert Bosch Stiftung. W tym roku odbędą się we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej i pod patronatem Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Główną częścią warsztatów, wpisujących się w tradycję dwujęzycznych seminariów translatorskich, będzie intensywna dyskusja nad zgłoszonymi fragmentami przekładów, które zostaną uprzednio rozesłane do uczestników. W ramach przygotowań wymagana jest krytyczna lektura wszystkich tekstów.

Warsztaty poprowadzą polska tłumaczka i niemiecki tłumacz, organizując i moderując pracę w grupie podczas seminarium. Punktem wyjścia do dyskusji będzie zawsze jakiś „szczególny problem” oraz możliwości jego rozwiązania, następnie omówione zostaną specyficzne problemy tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski, na koniec poruszymy zasadniczą kwestię jakości artystycznego przekładu w ogóle.

Warsztaty przewidziane są dla dziesięciu uczestników, po pięciu z każdej grupy językowej. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie zarówno tłumaczy literatury z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, jak też tłumaczy młodych, nie mających jeszcze zbyt dużego dorobku twórczego.

Prowadzący warsztaty: Dorota Stroińska i Sven Sellmer.

Warunki uczestnictwa: doświadczenie zawodowe (przynajmniej jedna publikacja przekładu drukiem).

Czas trwania: od niedzieli 3 grudnia do soboty 9 grudnia 2017 roku.

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku.

Opłata: Udział w warsztatach w tym nocleg i wyżywienie jest bezpłatny. Organizatorzy zwracają koszty podróży.

Zgłoszenia powinny zawierać: 1. Krótki życiorys wraz z listą publikacji; 2. Około 3 do maksimum 5 stron aktualnego, jeszcze nie ukończonego własnego przekładu (np. utwór literacki pisany prozą lub wierszem, esej, dramat, literatura faktu oraz utwory z szeroko rozumianej humanistyki). Prosimy o następujące sformatowanie tekstów: odstęp między wierszami przynajmniej 1,5 interlinii, numeracja wierszy na marginesie z lewej strony, szeroki margines po prawej stronie na notatki. 3. Odpowiednie strony tekstu oryginału; 4. Krótka charakterystyka autora i dzieła (maksymalnie 1 strona); 5. Krótkie przedstawienie szczególnych trudności w przekładzie danego fragmentu.

Prosimy umieścić na wszystkich dokumentach nazwisko kandydata i wysłać zgłoszenia pocztą elektroniczną (w oddzielnych plikach .doc, .docx lub .pdf) na oba adresy: Dorota Stroińska: dorota.stroinska@gmail.com oraz Sven Sellmer: sellmers@gmx.de

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2017 roku.