Gdańskie Spotkania Literackie

ONZ uznało Międzynarodowy Dzień Tłumacza

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęło rezolucję, w której doceniło rolę tłumaczy w budowaniu pokoju,  wzajemnego zrozumienia i rozwoju. Tym samym ONZ oficjalnie uznało Międzynarodowy Dzień Tłumacza, który jest obchodzony 30 września.

Święto tłumaczy obchodzone jest od 1953 roku w dniu wspomnienia św. Hieronima, tłumacza Biblii uznawanego za patrona tłumaczy. O uznanie Dnia Tłumacza przez ONZ od wielu lat starały się liczne organizacje zrzeszające zawodowych tłumaczy. W ten sposób dążono do wyrażenia solidarności branży tłumaczeniowej na całym świecie.

W dokumencie A/71/L.68 jest mowa o tym, że wielojęzyczność stanowi jeden z kluczowych komponentów ONZ – w ramach organizacji używanych jest sześć oficjalnych języków. Więcej informacji na stronie International Federation of Translators.