Gdańskie Spotkania Literackie

Nabór na przekładoznawstwo literacko-kulturowe UJ

ge.onlinecasino41.comUniwersytet Jagielloński w Krakowie zaprasza na dwuletnie studia magisterskie przekładoznawstwo literacko-kulturowe. Studia mają formułę międzywydziałową – program prowadzony jest w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki we współpracy z Wydziałem Filologicznym.

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe na UJ jest dla osób zainteresowanych literaturą światową oraz praktyką i teorią tłumaczenia literackiego, dla młodych tłumaczy i tłumaczek oraz pasjonatów literatury i języków, którzy chcą spróbować swoich sił w sztuce przekładu. Aplikować mogą absolwenci studiów humanistycznych co najmniej pierwszego stopnia, zwłaszcza polonistycznych i neofilologicznych.

Nowatorska międzywydziałowa formuła przewiduje dużą komponentę praktycznych zajęć przekładowych, zapewnia kształcenie przekładoznawcze oraz polonistyczne pod okiem wybitnych specjalistów, dając równocześnie możliwość uczestnictwa w kursach języka i kultury na wybranej filologii obcej. Uczelnia zapewnia intensywny program z zajęciami prowadzonymi przez doświadczoną kadrę, możliwość pracy w zespołach badawczych oraz bogatą ofertę aktywności studenckich.

Uniwersytet Jagielloński był partnerem Instytutu Kultury Miejskiej i zespołu „Odnalezione w Tłumaczeniu” przy realizacji cyklu wykładów mistrzowskich Małgorzaty Łukasiewicz. Wykłady te ukazały się drukiem w kwietniu 2017 roku – „Pięć razy o przekładzie” Małgorzaty Łukasiewicz, wyd. Instytut Kultury Miejskiej i Karakter.

Więcej informacji o studiach: http://www.przekladoznawstwo.polonistyka.uj.edu.pl

Informacje o naborze: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/4058/1/s