Gdańskie Spotkania Literackie

Czy trzeba tłumaczyć przetłumaczone? Znak pyta tłumaczy

Dlaczego się tłumaczy dzieła już przełożone? Czy i kiedy przekład traci swoją ważność?  O odpowiedzi na te i inne pytania wybitnych tłumaczy, którzy podjęli się przekładu dzieł uprzednio tłumaczonych, poprosił Miesięcznik Znak. 

„Tłumacz przy pracy w każdej chwili zdaje sobie sprawę, że dane słowo, zdanie, cały utwór można by przetłumaczyć inaczej.” – Małgorzata Łukasiewicz

Odpowiedzi na pytania udzielili wybitni tłumacze literatury, m.in. Małgorzata Łukasiewicz, Ireneusz Kania, Anna Wasilewska. Każdy z nich ma w swoim dorobku pracę nad tekstem, który już był wcześniej przełożony.

„W przypadku odtwarzania dzieł muzycznych czy teatralnych nigdy nie podważa się sensowności kolejnych wykonań. W przypadku kolejnych przekładów znanych dzieł taka pokusa istnieje. A przecież to zajęcia pokrewne, odtwórcze.” – Anna Wasilewska

Pełna wersja tekstu dostępna jest w drukowanych i elektronicznych wydaniach lutowego Miesięcznika Znak.