Gdańskie Spotkania Literackie

Tłumacze pochylą się nad Sienkiewiczem. Nabór na seminarium

W Zamku na wodzie w Wojnowicach koło Wrocławia w dniach 17-24 października 2016 roku odbędzie się Międzynarodowe Seminarium Translatorskie HENRYK SIENKIEWICZ I JEGO EPOKA, które jest kontynuacją Międzynarodowego Seminarium Translatorskiego „Tłumacze bez granic”, organizowanego przez Polski PEN Club i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Dyrektorem Seminarium jest dr Adam Pomorski – tłumacz poezji i prozy angielskiej, białoruskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz ukraińskiej, eseista, historyk idei.

Adam Pomorski był członkiem Kapituły pierwszej edycji Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Zeleńskiego, przełożył m.in. wiersze z tomu Prom przez kanał La Manche Uładzimiera Arłoua, który został otrzymał Nagrodę Europejskiego Poety Wolności (2010) oraz tom Graffiti rosyjskiego poety Siergieja Stratanowskiego, nominowanego do Nagrody Europejski Poeta Wolności (2016). Jest laureatem Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006), Nagród „Literatury na Świecie” (1983, 1985, 2011 – za całokształt twórczości przekładowej), Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1994 – za całokształt twórczości przekładowej, 1999 – za przekład Fausta), Polskiego PEN Clubu (1995 – za całokształt twórczości przekładowej), Nagrody ANGELUS (2015). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi na Wstędze Republiki Federalnej Niemiec, Odznaką Honorową BENE MERITO Ministra Spraw Zagranicznych.

Proza Henryka Sienkiewicza będzie punktem wyjścia pracy dla międzynarodowej w składzie grupy tłumaczy literackich. Seminarium potrwa 7 dni. Do udziału zostaną zaproszeni 12 młodych tłumaczy (w wieku do 45 lat) z różnych krajów, językiem wykładowym będzie język polski. Wyboru uczestników dokona Komitet Selekcyjny, pracujący pod kierownictwem dr. Adama Pomorskiego.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2016 roku, więcej informacji: http://www.kew.org.pl/sienkiewicz-epoka-seminarium-tlumaczy/