Gdańskie Spotkania Literackie

„O nich tutaj” – antologia 40 szkiców o przekładzie pióra 25 autorek i autorów – debata podczas Festiwalu EPW 2016

Antologia „O nich tutaj” to swoista encyklopedia przygód języka złożona z najżywszych szkiców o przekładzie i języku drukowanych w „Literaturze na Świecie”. Zawiera 40 szkiców pióra 25 autorek i autorów. Najdawniejszy tekst ukazał się w piśmie w 1984 roku, szkic ostatni w roku 2015. – Takiej książki po polsku jeszcze nie było – mówi Piotr Sommer, redaktor „O nich tutaj”. Dyskusja o przekładzie z Piotrem Sommerem, Andrzejem Kopackim prowadzona przez Grzegorza Jankowicza jest częścią programu Festiwalu Europejski Poeta Wolności. Zapraszamy 18 marca o godz. 19.30 do sieni Instytutu Kultury Miejskiej.

Jedną z głównych ról na Festiwalu Europejski Poeta Wolności odgrywają tłumacze poezji, dlatego też podczas wydarzenia nie może zabraknąć tematu przekładu literackiego. W rozmowie z Piotrem Sommerem i Andrzejem Kopackim, wybitnymi tłumaczami i redaktorami miesięcznika „Literatura na Świecie”, będziemy rozmawiać o istocie przekładu, o zadaniach tłumacza i o kondycji polskiej translatologii. Pretekstem do rozmowy będzie antologia „O nich tutaj” pod redakcją Piotra Sommera.

Wybór szkiców uwzględnia zróżnicowane intonacyjnie świadectwa myślenia o transferze językowym oraz zarysowuje swego rodzaju filozofię i praktykę przekładową, jaka od lat formowała się w zespole „Literatury na Świecie” – mówi Piotr Sommer, redaktor antologii.

W książce znajdziemy teksty m.in.: Jana Gondowicza, Jerzego Jarniewicza, Magdy Heydel, Marii Dąbrowskiej-Partyki, Piotra Pazińskiego, Marcina Szustra czy Ryszarda Engelkinga. Łącznie, 40 szkiców podzielonych na trzy części: Ogóły, Szczegóły i Brokuły (w tych ostatnich znajdziemy tekst Pära Sommarkvista, „Nasi polscy poeci szwedzcy”).

Antologia przynosi dobrą nowinę – że są przekłady lepsze i gorsze. I trochę wieści o tym, dlaczego jeden przekład jest lepszy albo bardziej nośny od drugiego. I jakimi to sposobami można owej różnicy doświadczyć, czy wręcz dociec – i co z niej wynika. Mówi też o ekscytacji literaturą. Może się przysłużyć jako swego rodzaju podręcznik słuchu literackiego, wrażliwości językowej, a nawet pisania o tej szczególnej postaci emocjonalnego przeniesienia, które wiąże się z przekładem dzieł literackich – zapowiada Piotr Sommer.


Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności
Gdańsk, 17 – 19 marca 2016
www.europejskipoetawolnosci.pl
www.facebook.com/europejskipoetawolnosci
Dołącz do wydarzenia: http://bit.ly/festiwalepw2016

Nominowani do Nagrody są:
Vanni Bianconi (Włochy), tłumaczenie Joanna Wajs za tom Wymówisz moje imię,
Ana Blandiana (Rumunia), tłumaczenie Joanna Kornaś-Warwas za tom Moja ojczyzna A4, Lidija Dimkovska (Macedonia), tłumaczenie Danuta Cirlić-Straszyńska za tom pH neutralna wobec życia i śmierci,
Yahya Hassan (Dania), tłumaczenie Bogusława Sochańska za tom Wiersze,
Daniel Jonas (Portugalia), tłumaczenie Michał Lipszyc za tom Częsty przechodzień,
Anikó Polgár (Węgry), tłumaczenie Anna Górecka za tom Archeolożka w czółenkach,
Siergiej Stratanowski (Rosja), tłumaczenie Adam Pomorski za tom Graffiti.