Gdańskie Spotkania Literackie

Wydawnictwo UJ wydało tom z pracami Elżbiety Tabakowskiej

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazał się tom Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie – wybór prac Elżbiety Tabakowskiej. Znana tłumaczka (m.in. książek Normana Daviesa) i autorka brawurowo napisanych książek poświęconych procesowi przekładu, harmonijnie łączy w swoich pracach myśl językoznawczą z myślą o przekładzie.

Redaktorzy tomu, Piotr de Bończa Bukowski i Magda Heydel:

– To w dużej mierze dzięki osiągnięciom naukowym Elżbiety Tabakowskiej w krąg polskiej humanistyki weszło językoznawstwo kognitywne. Pod jej piórem okazuje się ono nie tylko inspirującym paradygmatem współczesnych badań lingwistycznych, lecz także zestawem sprawnych i subtelnych narzędzi wielopoziomowej analizy różnorodnych tekstów, zwłaszcza utworów literackich. Naszą ambicją jako redaktorów niniejszego wyboru prac krakowskiej uczonej, było zaprezentowanie wielowymiarowego portretu Elżbiety Tabakowskiej – znawczyni przekładu.

tabakowska_karpowicz

fot. M. Karpowicz, kadr z filmu „Wytłumaczenia”

Zebrane w tomie Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie prace Elżbiety Tabakowskiej przekonują, że kognitywistyczna refleksja językoznawcza pomaga zrozumieć istotę procesu tłumaczenia, dostarczając równocześnie praktykom, teoretykom oraz krytykom przekładu konkretnych, poręcznych i przekonujących kategorii analitycznych, których skuteczności dowodzą zwarte w szkicach liczne przykłady.

Elżbieta Tabakowska, emerytowana profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest założycielką i długoletnią szefową Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ. Jest czynną tłumaczką, ma w dorobku przekłady książek Normana Daviesa, wśród nich Boże Igrzysko (1989, 1991), Europę (1998) i Powstanie ’44 (2004). Za wybitne osiągnięcia naukowe została uhonorowana Laurem Jagiellońskim oraz (dwukrotnie) Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej o książce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego >>