Gdańskie Spotkania Literackie

Polecamy 4. Festiwal Miłosza

Festiwal Miłosza to organizowane co dwa lata największe święto poezji w Polsce i w Europie Środkowej. Każdą edycję odwiedzają największe gwiazdy światowej literatury. Festiwal zrodził się z organizowanych w 1997 i 2000 roku przez noblistów Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza Krakowskich Spotkań Poetów Wschodu i Zachodu. W pięć lat po śmierci poety Czesława Miłosza Instytut Książki zorganizował pierwszą edycję festiwalu, noszącą tytuł Zniewolony umysł.

Tegoroczna edycja, „Księga olśnień, nawiązuje tytułem do głośnej antologii poezji A Book of Luminous Things wydanej przez Miłosza w 1996 roku w USA. W programie:  rozmowy z autorami, wieczory poetyckie, spotkania poetów, debaty, warsztaty, wystawy i koncerty, uzupełnione o wydania tomików poetyckich i inne publikacje, w tym wyjątkowy Almanach. Festiwalowi towarzyszy także międzynarodowa konferencja poświęcona haiku oraz pasmo dla najmłodszych przygotowane we współpracy z Festiwalem Literatury dla Dzieci.

Program festiwalu:

http://miloszfestival.pl/program/