Gdańskie Spotkania Literackie

Konkurs dla młodych tłumaczy na język angielski Nagrody Harvill Secker

Ogłoszono kolejną edycję Nagrody Harvill Secker dla młodych tłumaczy na język angielski. W tym roku organizatorzy wybrali polszczyznę jako język przekładu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku, a zwycięzca, oprócz otrzymania nagrody w wysokości 1000 funtów, weźmie udział w warsztatach mistrzowskich z Antonią Lloyd-Jones (tłumaczką m.in. wierszy Krystyny Dąbrowskiej i Łukasza Jarosza – poetów należących do platformy Versopolis). Zgłoszenia można składać do 31 lipca 2015 roku. Więcej informacji na: www.youngtranslatorsprize.com