Gdańskie Spotkania Literackie

Pejzaż literackiego przekładu – wywiad z Magdą Heydel w Dzienniku Bałtyckim

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Bałtyckiego wywiad z  współautorką programu spotkań – Magdą Heydel.

Magda Heydel wykłada teorię i praktykę przekładu literackiego na Wydziale Polonistyki UJ, jest kierownikiem Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Literatury i redaktorką naczelną czasopisma „Przekładaniec” poświęconego zagadnieniom translatologii. Ostatnio wydała Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w dziele Czesława Miłosza oraz antologię Polska myśl przekładoznawcza (z P. Bukowskim). Tłumaczy literaturę języka angielskiego, m.in. Virginię Woolf, Josepha Conrada, Dereka Walcotta i Seamusa Heaneya. Laureatka nagrody Literatury na Świecie za przekład prozy.

Zapraszamy do zapoznania się z rozmową w dzisiejszym wydaniu Dziennika Bałtyckiego.