Gdańskie Spotkania Literackie

Konkurs dla studentów w ramach Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie dla do studentów i doktorantów wydziałów polonistyki i kierunków filologicznych, zorganizowanego w ramach Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”. Celem projektu jest promocja kulturotwórczej roli tłumaczy oraz pogłębianie powszechnej wiedzy o sztuce translacji.

Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów wydziałów polonistyki i kierunków filologicznych, aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy  oraz należy odesłać go do 18 marca 2015 roku na adres katarzyna.buczek@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Formularz_zgłoszeniowy
W konkursie do zdobycia udział w Spotkaniach i nagrody pieniężne w wysokości 240,00 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu do Gdańska oraz akomodacji w Gdańsku. Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem konkursu.