Gdańskie Spotkania Literackie

Otwieramy nabór na warsztaty tłumaczenia współczesnego dramatu z języka angielskiego

Zapraszamy do udziału w warsztatach przekładu współczesnego dramatu. Zajęcia przeznaczone są dla osób zajmujących się przekładem z języka angielskiego, żywo zainteresowanych teatrem i posiadających wiedzę na jego temat.
Grupa warsztatowa kierowana przez Małgorzatę Semil wybrana zostanie na podstawie przesłanych próbek przekładu, które nadesłać należy wraz z listem motywacyjnym oraz krótkim CV do 6 marca 2015 r. Wszystkie szczegóły dotyczące warsztatów i naboru znajdują się na naszej stronie. Zapraszamy!