Gdańskie Spotkania Literackie

Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya Żeleńskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że  Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz ustanowił Nagrodę za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya Żeleńskiego. Nagroda jest wyrazem uznania dla zasług i maestrii tłumaczy literatury pięknej, ma podkreślać immanentność aktu twórczego, jakim jest przekład literacki i przyczynić się do jak najszerszego uznania pracy tłumacza w przestrzeni kultury polskiej. Nagroda przyznawana będzie w trybie dwuletnim żyjącym tłumaczom literatury obcej na język polski.

Ustanowiona przez Prezydenta Miasta Gdańska Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya Żeleńskiego jest kolejnym krokiem po ustanowionej przez Miasto Gdańsk w 2008 roku Nagrody Literackiej Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności” oraz Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej. Wręczana będzie co dwa lata, po raz pierwszy wiosną 2015 roku.