Gdańskie Spotkania Literackie

„Tłumacz – postać XXI wieku” – ważny tekst Ryszarda Kapuścińskiego

„Ale zadania tłumaczy nie ograniczają się dziś do przełożenia tekstu na inny tekst, z jednego języka na drugi.”  O roli tłumaczy literatury i zadaniach, które stawia przed nimi współczesny świat Ryszard Kapuściński opowiadał podczas I Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej w Krakowie (12 maja 2005 r.). Zapraszamy do lektury tekstu „Tłumacz – postać XXI wieku„, którego wydźwięk jest szczególnie bliski idei Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury.
fot. Cato Lein