Gdańskie Spotkania Literackie

„Tomografia” rozmowa z Allenem J. Kuharskim

„Indeks do angielskiego wydania Dziennika Gombrowicza prawie mnie zabił. Mniej więcej taki poziom trudności jak indeksowanie Nietzschego”  mówi Allen J. Kuharski w rozmowie z Alanem Lockwoodem. Polecamy lekturę wywiadu z jednym z najlepszych znawców twórczości Witolda Gombrowicza w USA i przypominamy, że w ramach „Odnalezionego w tłumaczeniu” odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony tłumaczeniu tekstów Gombrowicza. Panel poprowadzi autorka wspominanego w rozmowie norweskiego tłumaczenia „Dziennika”, Agnes Banach.