Gdańskie Spotkania Literackie

Warsztaty w gdańskich liceach – zapraszamy do współpracy

Kiedy zacząć uwrażliwiać czytelników na zagadnienia sztuki przekładu? Najlepiej jak najwcześniej! Kierując się tą myślą Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury przygotowało cykl lekcji-warsztatów dla licealistów. Dzięki spotkaniom ze świetnymi polskimi tłumaczami literatury obcej (Jackiem Dehnelem, Julią Fiedorczuk, Wojciechem Charchalisem i Justyną Czechowską), uczniowie będą mieli okazję przyjrzeć się tekstom literackim z perspektywy tłumacza.
Zapraszamy licea do zgłaszania swojego uczestnictwa w warsztatach – szczegóły oraz dane kontaktowe znajdziecie Państwo tu: Odnalezione w tłumaczeniu_lekcje w liceach_zaproszenie