Gdańskie Spotkania Literackie

Na dobry początek

Chwalimy się:  tygodnik Polityka umieścił „Odnalezione w tłumaczeniu” wśród 20 najważniejszych i najciekawiej zapowiadających się wydarzeń 2013 roku!
Z lektury artykułu w najnowszym wydaniu magazynu jasno wynika, że czeka nas piękny, literacki kwiecień: 19-21.04 Port Wrocław, 25-27.04 „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Redakcji Polityki bardzo dziękujemy za wyróżnienie!