Gdańskie Spotkania Literackie

Wernisaż wystawy Cato Leina

fot. Dominik Werner