Gdańskie Spotkania Literackie

„Odnalezione w tłumaczeniu” – warsztaty dla dzieci

W ramach Spotkań odbyły się dwa warsztaty dla dzieci: "Odnalezione w EneDueRabe", które poprowadziła Anna Uzarczyk oraz "To samo nie tak samo. Zakamarkowe zabawy w słowa", które poprowadziła Agnieszka Stróżyk. fot. Dominik Werner