Gdańskie Spotkania Literackie

„Odnalezione w tłumaczeniu”, 27 kwietnia 2013

Ostatniego dnia tegorocznych Spotkań zaprosiliśmy wszystkich do Nadbałtyckiego Centrum Kultury, gdzie w rozmowach panelowych udział wzięli: Joanna Bator, Grażyna Plebanek, Szczepan Twardoch, Anna Dziewit-Meller, Jacek Dehnel, Anna Topczewska, Justyna Sobolewska, Michał Chaciński, Sławomir Paszkiet, Justyna Czechowska, Jerzy Jarniewicz, Stefan Ingvarsson, Katarzyna Tubylewicz, Julia Fiedorczuk, Tadeusz Dąbrowski, Dariusz Suska, Irena Grönberg, Agnieszka Wolny-Hamkało. fot. Piotr Połoczański, Dominik Werner