Gdańskie Spotkania Literackie

Montaż wystawy Cato Leina

fot. Piotr Połoczański