Gdańskie Spotkania Literackie

Pisarz i jego tłumacze. Wiesław Myśliwski

Rozmowa Stefana Ingvarssona z Wiesławem Myśliwskim i jego tłumaczami: Margot Carlier, Billem Johnstonem, Karolem Lesmanen, Ksenia Starosielską. Zdjęcia: Bogna Kociumbas