Gdańskie Spotkania Literackie

Alberto Manguel w Gdańsku

Alberto Manguel był jednym z gości festiwalu "Odnalezione w Tłumaczeniu". Pierwszego dnia wygłosił wykład o małych językach, drugiego dnia zaprosiliśmy wszystkich na rozmowę z Alberto Manguelem, którą poprowadził Grzegorz Jankowicz. Podczas festiwalu miała miejsce premiera książki A. Manguela i G. Jankowicza "Małe języki, wielkie literatury. Zdjęcia: Bogna Kociumbas.