Gdańskie Spotkania Literackie
 

Wielka rzeka ludzkiej pamięci. Rozmowa z Elżbietą Sobolewską

„Nádas wyjątkowo szczęśliwie trafił na swój czas. Opisał moralny kryzys powojennej rzeczywistości, jednocześnie wracając do jeszcze żywych europejskich tradycji literackich i przerzucając mosty do ponowoczesnej, współczesnej prozy. Zrobił to w taki sposób, że książka po trzydziestu latach od premiery nadal jest nowatorska, a czas tylko dodał jej treści. (…)

Pewnego dnia pomyślałam sobie, że trzeba zrobić małe porządki. Albo wyrzucić pożółkłe karki z epoki maszyny do pisania, albo skończyć przekład. Znaleźć wydawcę i doprowadzić przedsięwzięcie do końca.” – opowiada Elżbieta Sobolewska w rozmowie z Krzysztofem Sztafą dla Biura Literackiego.

Elżbieta Sobolewska jest autorką przekładu książki Pamięć Pétera Nádasa, wydanej w Biurze Literackim w kwietniu 2017 roku. Zapraszamy do lektury całego wywiadu:

Wielka rzeka ludzkiej pamięci