Gdańskie Spotkania Literackie

„W kółko to tłumaczą” rozmowa o powstawaniu nowych przekładów klasyki literatury

„Zły przekład zubaża własną, a nie obcą kulturę. Nie umiejąc oddać we własnej mowie fundamentalnych tekstów kultury powszechnej, stawiamy się w położeniu barbarzyńców wobec cywilizacji: barbarzyńcy cywilizacji nie dostrzegają, nie potrafią sprecyzować jej cech i mechanizmów” mówi Adam Pomorski w rozmowie jaką Filip Łobodziński przeprowadził z nim, Wojciechem Charchalisem i Antonim Krohem. Rozmowa dotyczyła nowych przekładów klasycznych dzieł literackich, sensu ich powstawania i trudności, z jakimi mierzy się tłumacz sięgając po przekładaną już klasykę. Tematem zainteresował się Newsweek.

Przeczytaj artykuł na stronie Newsweeka.