Gdańskie Spotkania Literackie

Raport o kondycji tłumacza Anny Wasilewskiej

„Nastał oto raj dla tłumaczy. Zewsząd wsparcie i uznanie, sypią się nagrody. A jak te statystyki mają się do rzeczywistej kondycji, materialnej i moralnej tłumacza literatury pięknej?” To pytanie zadaje Anna Wasilewska w jednym z najlepszych w ostatnich latach opracowań dotyczących sytuacji tłumaczy w Polsce. Tekst raportu pierwotnie ukazał się w numerze 5-6/2012 „Literatury na Świecie”, my pozwalamy sobie przytoczyć go za Dwutygodnikiem.

PRZEJDŹ DO STRONY ARTYKUŁU

(fot. Autorki, Bogna Kociumbas)