Gdańskie Spotkania Literackie

„Przekład żyje siedemdziesiąt lat” rozmowa z Janiną i Krzysztofem Błońskimi na łamach portalu Xięgarnia

„Marta Natalia Wróblewska: Jak tłumaczy się na cztery ręce?
Krzysztof Błoński: To dość skomplikowane. I osobno, i razem. Z grubsza są trzy fazy tłumaczenia: jedna dotyczy właściwego, bardzo dokładnego uchwycenia oryginału, tym zajmuje się romanista (KB), druga wyrażeniem tego po polsku, czym zajmuje się polonista (JB). Do trzeciej przystępujemy wspólnie, czytając powieść na głos i jeszcze raz sprawdzając polski tekst z francuskim oryginałem.”
Polecamy kolejną rozmowę z tłumaczami – tym razem Xięgarnia rozmawia z autorami najnowszego przekładu „Trzech muszkieterów” Janiną i Krzysztofem Błońskimi.

PRZEJDŹ DO STRONY ARTYKUŁU.