Gdańskie Spotkania Literackie

„Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie” – fragment książki Zofii Zaleskiej

Zofia Zaleska: Mistrzowie są potrzebni w fachu tłumacza?

Małgorzatą Łukasiewicz: Moim zdaniem tak. Żeby pokazać, jak sobie radzić z ogromem problemów, które tłumacz napotyka w pracy. Żeby zwrócić uwagę na te problemy i żeby nauczyć, jak je rozwiązywać. Takich mistrzów nie zastąpi rozeznanie w teorii przekładu.

Najważniejsza zasada przy tłumaczeniu brzmi: zawsze miej wątpliwości?
Tak, bądź krytyczny, ale jednocześnie ufaj swojemu wyczuciu językowemu.

Zachęcamy do przeczytania fragmentu wywiadu, który w całości ukazał się w książce Zofii Zaleskiej „Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie” wydanej przez wydawnictwo Czarne.

Książka powstała w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Małgorzata Łukasiewicz, ur. 1948 w Warszawie, tłumaczka literatury niemieckojęzycznej, eseistka, krytyczka literacka. Tłumaczyła książki m.in. Theodora W. Adorna, Jürgena Habermasa, Hansa Georga Gadamera, Hermanna Hessego, Friedricha Nietzschego, W. G. Sebalda, Patricka Süskinda i Roberta Walsera. Opublikowała monografię „Robert Walser” (1990) oraz książki eseistyczne: „Rubryka pod różą” (2007), „Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna” (2011), „Dziwna rzecz – pisanie” (2012). Laureatka wielu nagród, w tym: Polskiego PEN Clubu za twórczość przekładową (1993), „Literatury na Świecie” za całokształt dorobku przekładowego (2000), Nagrody im. Hermanna Hessego za przekład tomu „Hermann Hesse – Tomasz Mann: Korespondencja” (2008) oraz Nagrody Polsko-Niemieckiej dla tłumaczy literatury (2009). Członkini kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. Mieszka w Warszawie.

Zofia Zaleska, ur. 1981 w Warszawie, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim i Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”, publikowała m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Zeszytach Literackich” i „Dwutygodniku”. Autorka książki pod tytułem „Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka w Warszawie.