Gdańskie Spotkania Literackie

„Praca na styku” rozmowa z Barbarą Kopeć-Umiastowską na łamach Dwutygodnika

„Adam Pluszka: Intuicja jest najważniejsza? Dostrojenie się do dykcji autora?
Barbara Kopeć-Umiastowska: Hm, nie wiem – do dykcji, do intencji, a może do chwili dziejowej? Do wszystkiego naraz? W świecie komponentów (mawiał klasyk) nie ma ekwiwalentów; nawet wagon intuicji nie zastąpi wiedzy i wyobraźni ani zaciekawienia intelektu. ”
Polecamy rozmowę, która ukazała się na łamach Dwutygodnika.

PRZEJDŹ DO STRONY ARTYKUŁU.