Gdańskie Spotkania Literackie

„Obsesje i kompulsje” rozmowa z Maciejem Świerkockim w Dwutygodniku

„I jeszcze jedna uwaga: żadna teoria przekładu, a jest ich przecież wiele, nie pomoże nikomu zostać dobrym tłumaczem, tak jak znajomość teorii literatury nie stworzy dobrego pisarza, a znajomość teorii sztuki nie zrobi wielkiego artysty z niezdolnego pacykarza. Nie istnieje i nie może istnieć żaden algorytm tłumaczenia, żaden matematyczny przepis na udany przekład, przynajmniej literatury pięknej. I całe szczęście, bo inaczej Joyce’a tłumaczyłyby maszyny.” Rozmowa Adama Pluszki z Maciejem Świerkockim ukazała się na łamach Dwutygodnika w ramach cyklu poświęconego tłumaczeniom literackim przygotowanego razem z Gdańskimi Spotkaniami Tłumaczy Literatury.

PRZEJDŹ DO STRONY ARTYKUŁU