Gdańskie Spotkania Literackie

„Nic nie zgrzyta” rozmowa z Andrzejem Jagodzińskim w Dwutygodniku

„Za każdym razem, gdy mam wrażenie, że udaje mi się znaleźć właściwe słowo, utrafić w ton, oddać nastrój tekstu, to jestem szczęśliwy. Przekład, niezależnie od tego jak jest wierny, zawsze pozostaje interpretacją, subiektywną propozycją tłumacza.” – mówi Andrzej Jagodziński w wywiadzie, którego udzielił Zofii Zalewskiej. Serdecznie zapraszamy do lektury rozmowy  i przypominamy, że jej bohater, świetny tłumacz literatury czeskiej i słowackiej  jest również jednym z Jurorów Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Tekst ukazał się na łamach Dwutygodnika w ramach realizowanego wspólnie z organizatorem Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury cyklu poświęconego tłumaczom i sztuce przekładu.

Kliknij, aby przejść do strony artykułu.