Gdańskie Spotkania Literackie

„Wszystko się ze sobą łączy” – cykl performansów podczas „Odnalezionego w tłumaczeniu”

Gdańskim Spotkaniom Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” towarzyszyć będzie cykl inspirowanych literaturą performansów pt. „Wszystko się ze sobą łączy”, w których pisarz spotyka się z reżyserką teatralną, poetka z choreografką i pisarka z interdyscyplinarną grupą artystyczną. Instytut Kultury Miejskiej zaprasza w dniach 9 – 11 kwietnia na „Odnalezione w tłumaczeniu”!

Nad performatywnymi projektami przygotowanymi specjalnie dla festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu”, wspólnie pracowali Julia Fiedorczuk i Marta Ziółek, Olga Tokarczuk i IP Group, Ignacy Karpowicz i Katarzyna Szyngiera. Kuratorką cyklu jest Aleksandra Jach – historyczka i krytyczka sztuki

– Dobry przekład to nie techniczna znajomość języka. To empatia wobec środowiska, które pozwoliło ujawnić się wytworowi kultury i ułatwiło mu działanie w zmienionych warunkach. W trakcie tak rozumianego procesu translacji powstaje związek symbiotyczny, który przynosi satysfakcję wszystkim zaangażowanym uczestnikom (w tym czytelnikom /publiczności). Przemysłowa produkcja treści to nie science fiction. Książki powstają według odpowiednich algorytmów popularności. Traktowane są jako kolejny zbiór danych, który powinien być łatwy do skonsumowania. Literatura nie równa się informacji. To złożony ekosystem, którego wyjątkowość stanowi poiesis, czyli moc przekształcania świata. Performatywny przekład jest świadectwem symbiozy, która te paralelne światy do siebie przybliża, ale nie redukuje. Wszystko się ze sobą łączy – mówi kuratorka performansów Aleksandra Jach.

Półgodzinne performanse towarzyszą programowi Spotkań. 9 kwietnia, w przerwach między panelami dyskusyjnymi, odbywającymi się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, zobaczyć będzie można dwa z nich: „Czy wąż był wężem, a jabłko jabłkiem?” inspirowany twórczością Julii Fiedorczuk, w reżyserii i z udziałem Marty Ziółek i Agnieszki Kryst oraz czerpiący z książek Olgi Tokarczuk – „IP Group + Marta Malikowska or die”. Kolejny performans oparty na prozie (i z udziałem) z Ignacego Karpowicza „To wszystko nie moje”, w reżyserii Katarzyny Szyngiery oraz z występującą w nim Magdą Wrani-Stachowską, odbędzie się 10 kwietnia w Instytucie Kultury Miejskiej.

Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” rozpoczną się 9 kwietnia o godz. 17.00 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Szczegółowy program Spotkań znajduje się na stronie:
www.odnalezionewtlumaczeniu.pl/edycja2015/program/.

Szczegółowe opisy kuratorskie performansów znajdują się na stronie: www.odnalezionewtlumaczeniu.pl/edycja2015/wydarzenia/.