Gdańskie Spotkania Literackie

Nabór na rezydencje literackie w Gdańsku otwarty!

Instytut Kultury Miejskiej ogłasza nabór do programu gdańskich rezydencji literackich, skierowanych do tłumaczy i tłumaczek z Polski, autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, a także badaczy i badaczek kultury. W naborze, który trwa do 5 maja, wyłonionych zostanie siedmioro rezydentów i rezydentek na pobyty w Gdańsku. Program Rezydencji Literackich realizowany jest w ramach współpracy z Krakowem (Krakowskim Biurem Festiwalowym) i Warszawą (Staromiejskim Domem Kultury) oraz Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.  

Rezydenci korzystający z programu otrzymują do dyspozycji mieszkanie w Gdańsku, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium w wysokości do 4400 zł brutto miesięcznie. Goście i gościnie zostają także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia w mieście kilku tygodni na pracy twórczej oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego. Spośród nadesłanych zgłoszeń rezydentów wyłania komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Instytutu Kultury Miejskiej, Stowarzyszenia Unia Literacka i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Rezydencje dla autorek i autorów (Polska, Ukraina, Białoruś) 
Nabór jest skierowany do autorów i autorek z Polski, Białorusi i Ukrainy, którzy:
– wydali (drukiem) co najmniej jedną książkę lub tom poetycki,
– pracują aktualnie nad projektem literackim.

Rezydencja dla tłumaczek i tłumaczy z Polski 
Nabór jest skierowany do tłumaczy i tłumaczek z języka obcego na język polski, którzy:
– mają w swoim dorobku co najmniej jeden wydany drukiem lub wystawiony na scenie teatralnej przekład,
– pracują aktualnie nad projektem przekładowym.
W tym roku szczególnie zachęcamy do aplikowania tłumaczy i tłumaczki przekładających poezję.

Rezydencja humanistyczna  
Swoje zaproszenie do odbycia rezydencji humanistycznej kierujemy do badaczy i badaczek kultury, którzy podejmą się pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion, a w szczególności nad okresem spędzonym przez nią w Gdańsku. Chcielibyśmy, by powstała biografia tej niezwykłej kobiety, skupiona zarówno na opowieści o jej intelektualnych poszukiwaniach i fascynacjach, jak i na próbie dotarcia do ukrytego przez lata przed oczami ciekawskich życia prywatnego Janion, a także zrozumienia jej drogi twórczej, decyzji i wyborów.
Nabór skierowany jest do badaczy i badaczek życia i twórczości Marii Janion, którzy:
– opublikowali co najmniej dwa artykuły naukowe,
– pracują obecnie nad projektem tematycznie związanym z życiem i twórczością Marii Janion.

Czas trwania Rezydencji Literackich 2024
Rezydencje mogą trwać od 2 do 6 tygodni, rozpoczną się wraz z końcem maja i łącznie potrwają do końca roku 2024 r. Terminy zostaną uzgodnione bezpośrednio z wyłonionymi w naborze rezydentami i rezydentkami.

Jak aplikować?   
Zgłoszenie w języku polskim lub angielskim (w wyjątkowych sytuacjach – w języku białoruskim, ukraińskim lub rosyjskim) należy przesyłać do północy 5 maja 2024 r. na adres: rezydencje@ikm.gda.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:   
– wypełniony formularz,
– CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich lub prac naukowych,
– list motywacyjny z opisem koncepcji pracy na okres rezydencji (nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami),
– fragment opublikowanego dzieła (maksymalnie 8 stron A4, w języku oryginału)

Regulamin programu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie  www.literaryresidenciespoland.pl  oraz poniżej:
regulamin programu,  formularz zgłoszeniowy.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 maja 2024 r.

Obejrzyj film podsumowujący ubiegłoroczne rezydencje literackie w Gdańsku.

Organizatorzy: Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej
Projekt finansowany z dotacji celowej Miasta Gdańska